Quy tắc bảo hiểm An Tâm Viện Phí

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

 • Độ tuổi tham gia bảo hiểm
  • Từ 1 đến 65 tuổi tính từ ngày bắt đầu hiệu lực của bảo hiểm, tối đa đến 70 tuổi nếu tham gia liên tục khi Người được bảo hiểm 65 tuổi hoặc từ trước đó.

 • Đối tượng tham gia bảo hiểm:
  • Mọi công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại ngày bắt đầu hiệu lực bảo hiểm.

 • Đối tượng không nhận bảo hiểm:
  • Những người đang bị bệnh (hội chứng) tâm thần, động kinh, tự kỷ, phong;
  • Những người bị bệnh ung thư;
  • Những người bị tàn phế, tàn tật, khuyết tật hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
  • Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật;
  • Những người đang trong thời gian bị tạm giam, giam giữ hoặc tố tụng hình sự;
  • Những người nghiện rượu, ma túy hoặc các chất kích thích khác.

 • Phạm vi địa lý:
  • Trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam sau đó Người được bảo hiểm điều trị và/hoặc tử vong do hậu quả của tai nạn này ngoài lãnh thổ Việt Nam.

 • Một số định nghĩa:
  • Bệnh viện
   Là một cơ sở khám, chữa bệnh được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Cơ sở khám, chữa bệnh đó phải được cấp phép là Bệnh viện hoặc Viện theo quy định của pháp luật Việt Nam và:
   • Có khả năng và phương tiện chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật;
   • Có điều kiện thuận lợi cho việc điều trị nội trú, ngoại trú và có hệ thống theo dõi sức khoẻ hàng ngày cho mỗi bệnh nhân của mình;
   • Không phải là nơi để an dưỡng phục hồi sức khỏe hoặc là nơi đặc biệt nhằm mục đích duy nhất phục vụ cho người già, dưỡng lão; nuôi dưỡng người tàn tật, không nơi nương tựa, lang thang cơ nhỡ; hoặc giúp đỡ cai nghiện rượu, thuốc phiện, ma tuý, các chất kích thích; hoặc để điều trị rối loạn tâm thần, điều trị bệnh phong; hoặc nơi điều trị suối khoáng, xông hơi, massage.

   Theo Quy tắc bảo hiểm này, Bệnh viện còn bao gồm Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh ở những địa phương chưa có bệnh viện huyện; đồng thời không bao gồm: Các cơ sở khám chữa bệnh theo phương pháp Đông y, y học cổ truyền, các khoa khám chữa bệnh theo phương pháp Đông y, y học cổ truyền tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm y tế huyện (ở địa phương đã có bệnh viện huyện), Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá, Đội điều trị, Trạm y tế, Phòng y tế, Trạm xá, Nhà hộ sinh, Nhà điều dưỡng, Phòng khám, các cơ sở y tế không thỏa mãn định nghĩa Bệnh viện như trên.

  • Phân nhóm bệnh viện
   • Theo Quy tắc bảo hiểm này, các Bệnh viện được phân nhóm như sau:
   • Nhóm 1: gồm các Bệnh viện thuộc tuyến Trung ương, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.
   • Nhóm 2: gồm các Bệnh viện thuộc tuyến Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố trực thuộc Tỉnh và tương đương; các Bệnh viện ngoài công lập.

  • Nằm viện (điều trị nội trú):
   • Là việc Người được bảo hiểm cần nhập viện tại Bệnh viện theo chỉ định của bác sỹ, phải lưu trú ít nhất 24h liên tục ở trong Bệnh viện để điều trị thương tật, ốm đau, bệnh tật, thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm.
   • Việc nằm viện chỉ được chấp nhận khi bệnh nhân thực hiện điều trị tại một Bệnh viện như định nghĩa.

  • Ngày nằm viện:
   • Là 1 ngày mà Người được bảo hiểm điều trị nội trú tại bệnh viện. Đơn vị ngày nằm viện sẽ được tính bằng 24h và theo đơn vị giường nằm trong Giấy ra viện. Trường hợp giờ vào viện và giờ ra viện không được thể hiện trên Giấy ra viện thì số ngày nằm viện sẽ được xác định bằng ngày ra viện trừ ngày vào viện.

  • Phẫu thuật:
   • Là phương pháp khoa học để điều trị thương tật, ốm đau, bệnh tật, thai sản thuộc phạm vi bảo hiểm, được thực hiện bởi những phẫu thuật viên có bằng cấp thông qua những ca mổ bằng tay với các dụng cụ y tế hoặc bằng thiết bị y tế tại bệnh viện, gồm mổ phanh, mổ nội soi, mổ bằng tia laser.
   • Đơn bảo hiểm này chỉ bảo hiểm cho các ca phẫu thuật nội trú mà bệnh nhân lưu trú tại viện từ 24 giờ trở lên tính từ thời điểm nhập viện.
   • Các loại phẫu thuật phải thuộc danh mục phẫu thuật do Bộ Y tế Việt Nam quy định. Các loại thủ thuật không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

  • Đợt điều trị:
   • Là khoảng thời gian từ khi Người được bảo hiểm nhập viện đến khi xuất viện để điều trị tại Bệnh viện. Giấy ra viện là bằng chứng chứng minh kết thúc một Đợt điều trị.